2019-08-16 (2).png

Kioto, Nara (buda gigante) campo de bambú ukyo ward, Jardín del té Okochi Sanso Garden, Fushimi inari-taisha, templo dorado, estación, Ryoan-ji, Ginkaku-ji, camino del filósofo), Osaka, Kobe, Hiroshima, Isla Miyajima, Itsukushima con Torii flotante del santuario, templo con buditas, Takayama (onsen y kobe), Shirakawa, Tokio (shibuya, Shinjuku, mercado Tsukiji, templo Senso-ji en Taito, museo nacional de arte occidental, Ueno, Minato), Nikko, Fujiyoshida (monte Fuji).

VOLVER